Handelsbetingelser

Nedenfor kan du se vores handelsbetingelser. Det er disse du skal godkende hver gang du foretager et køb på vores side.

1. Generelt
De angivne vilkår regulerer kundens brug af varer og tjenester leveret af Vandingsgrossisten.dk.
Disse vilkår gælder for alt salg fra Vandingsgrossisten.dk, så længe der skriftligt ikke er aftalt noget andet mellem parterne.

2. Priser og levering
Alle priser er opgivet inkl. moms og ekskl. fragt i dansk valuta DKK, medmindre andet udtrykkeligt står nævnt.
Leveringstiden beregnes kortest muligt, og vi bestræber os på at levere inden for 5 arbejdsdage. Har vi ikke varen på lager, leveres varen 2-3 arbejdsdage efter at den er ankommet til Vandingsgrossisten.dk lager.

Al forsendelse sker med Postnord ” My pack collect”, Postnord sender en email*) eller sms*) med information om hvor forsendelsen ligger til afhentning. *) alt efter hvilke informationer modtager af afgivet ved bestilling

Volumenforsendelser sker med Danske Fragtmænd, leveringsomkostninger beregnes individuelt.

3. Kundens pligter
Den, der er registreret som kunde hos Vandingsgrossisten.dk er ansvarlig for betaling af de ydelser, Vandingsgrossisten.dk eller Vandingsgrossisten.dk's samarbejdspartnere leverer i henhold til vilkårene.

4. Reklamation
Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget.
Før en fejl meldes til Vandingsgrossisten.dk, bør kunden undersøge om fejlen skyldes forhold på kundens side.
Hvis der opdages fejl eller mangler på et produkt, må kunden indenfor rimelig tid efter fejlen/manglen er opdaget eller burde være opdaget, give besked til sælgeren og herved gøre krav på sin reklamation. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede mangelen, er altid rettidig. Reklamationsretten gælder to år fra modtagelsesdagen. Hvis kunden ikke reklamerer i tide, tabes retten til at gøre mangelen gældende. Vandingsgrossisten.dk tilbyder 2 års reklamation og 1 års garanti på produkter vi selv har produceret. Dette gælder telefon og mail support, samt almindelig reklamationshåndtering på både software og hardware.

5. Afhjælp
Vandingsgrossisten.dk skal hurtigst muligt, efter at have fået kendskab til en mangel, iværksætte tiltag for at rette manglen.
Vandingsgrossisten.dk betaler ikke for udgifter, som kan forekomme, hvis kunden på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre manglen, såfremt det ikke på forhånd er aftalt med Vandingsgrossisten.dk.

6. Fortrydelsesret
I forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via Internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage, tilbagebetaler vi købesummen.
For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal fortrydelsessagen være indleveret hos Vandingsgrossisten.dk senest 14 dage efter modtagelsen.

Adressen til Vandingsgrossisten.dk's Returafdeling er:

Vandingsgrossisten.dk
Banegraven 13
3550 Slangerup


Varen skal returneres i væsentligt samme stand og mængde.
Ved køb af elektronisk udstyr udgør den intakte originalemballage altid en væsentlig del af varens værdi. Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt.
Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt.
Krediteringen indbefatter produktpris + det oprindelige fragtbeløb.
Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.
Vandingsgrossisten.dk returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 21 stk. 3 og 4.

7. Forbehold
Vandingsgrossisten.dk er kun ansvarlig for tabet af varen, hvis der er påvist fejl eller mangler på produktet.
Vandingsgrossisten.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab som følger af mangler, medmindre tabet er forvoldt ved grov uagtsomhed fra Vandingsgrossisten.dk's side, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.
Vi tager forbehold for skrivefejl eller prisforandringer.
Billeder, som er brugt på vore sider, er illustrative og kan afvige fra varens egentlige udseende.
Medmindre andet er angivet medfølger en skandinavisk manual.

8. Kompatibilitet
Vandingsgrossisten.dk kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer, som følge af ændringer i en konfiguration af Vandingsgrossisten.dk sammensatte komponenter.
Vandingsgrossisten.dk kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer mellem hardwareløsdele ved køb til selvmontering.

9. Salgspant/Betalingsvilkår
Vandingsgrossisten.dk har ejendomsret /salgspant i de solgte varer som sikkerhed for sit krav på købssummen samt evt. renter og omkostninger.
Når købesummen er modtaget, overdrages ejendomsretten til kunden.
Det er kun firmaer og offentlige institutioner med gyldigt CVR. nummer som kan købe på kredit, og der vil blive foretaget en kreditvurdering før fakturaudsendelsen.
Du kan hos Vandingsgrossisten.dk handle med følgende betalingsmåder:
Dankort, Dankort/Visa, Visa(kræver netbank verificering), MasterCard(kræver netbank verificering), Visa Electron(kræver netbank verificering), kontant(kun i vores afhentningsbutik), Faktura(kun for Erhverv og offentlige institutioner efter kreditgodkendelse).
Der er ikke mulighed for forudbetaling.

10. Force Majeure
Er Vandingsgrossisten.dk forhindret i at levere, foretage pligtig omlevering eller bliver en sådan leveringspligt urimeligt tyngende, som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke kan råde over såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig varemangel, indskrænkning i tilførsel af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller producenter, som følge af sådanne omstændigheder som omhandles i dette punkt, er Vandingsgrossisten.dk fritaget for alt andet ansvar end reklamationstilfælde og Vandingsgrossisten.dk vil i disse tilfælde kreditere den manglende vares tilhørende købesum.

11. Uenighed og lovvalg
Alle kontrakter indgås på dansk.
Tvister i omhandlende betingelserne og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår deri omtalte og deraf følgende retsforhold, hører ind under de ordinære domstole.
Udstilling af varer på Vandingsgrossisten.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Der er først indgået en bindende aftale, når du modtager en ordrebekræftelse. Den bestillingsbekræftelse du modtager lige efter købet, er IKKE en ordrebekræftelse, men blot en kvittering for dit køb. Hvis vi ikke kan imødekomme din ordre, vil du blive kontaktet inden for 24 timer.

12. Copyright
Alt indhold på disse websider er Vandingsgrossisten.dk, datterselskab af Vandingsgrossisten.dk eller underleverandør af nævntes ejendom og er beskyttet efter bl.a. ophavsret -, markedsførings- og varemærkelovgivningen. Dette indebærer, at varemærker, firmanavn, produktnavn, information om produkter, herunder bl.a. omtale af produkter og vægt, billeder/grafik, design layout og andet indhold på disse websider under ingen omstændigheder må downloades, kopieres eller benyttes på nogen anden måde uden at der er givet udtrykkeligt tilladelse til dette gennem et skriftligt forhåndssamtykke fra Vandingsgrossisten.dk.

13. Salgsbetingelser gældende for erhvervsdrivende
Ved aftale om køb mellem Vandingsgrossisten.dk og erhvervsdrivende på Vandingsgrossisten.dk gælder følgende:
1. Der ydes ingen fortrydelsesret til erhvervsdrivende ved køb af varer på Vandingsgrossisten.dk.
2. Der gælder en reklamationsret svarende til 1 år fra varens modtagelse. Ved reklamation kontakt da vores support på mail: mail@vandingsgrossisten.dk eller på telefon nr.: 47380042
3. Ved køb af varer på Vandingsgrossisten.dk overgår risikoen ved levering, jf. Købeloven § 17 e. c.
4. Vandingsgrossisten.dk forbeholder sig retten til at afhjælpe eventuelle mangler i forbindelse med en reklamation, dvs. at der ved accept af disse handelsbetingelser aftales en afhjælpningsret.
5. Vandingsgrossisten.dkforbeholder sig ligeledes retten til at afhjælpe eventuelle forsinkelser, således at den erhvervsdrivende ved accept af disse handelsbetingelser ikke kan hæve et køb foretaget på Vandingsgrossisten.dk, når der er tale om en forsinkelse på mindre en 30 dage, jf. almindelige aftaleretlige grundsætninger.
6. Vandingsgrossisten.dk tager forbehold for ejendomsretten til det købte på Vandingsgrossisten.dk i overensstemmelse med kreditaftalelovens regler. I denne forbindelse afholder kunden alle eventuelle omkostninger.
7. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1 % pr. påbegyndt måned.