Sprinklere

For højt tryk på mikrosprinkler resulterer i mere vand under strengen og ikke som ofte antaget mere vand mellem strengene, dette skyldes at rotoren på sprinkleren ved højere tryk vil løbe hurtigere rundt og derved skabe mindre dråber der ikke kastes så langt ud.

Beregninger:

Vådareal
A= Π x r²
A=vådareal i m²
D=spredediameter i meter

Gennemsnitlig nedbør for enkeltstående sprinkler
N=Q/
AN=nedbør i mm pr. time
Q=flow i liter pr. time
A=Vådareal i m²

Gennemsnitlig nedbør for fulddækket område
N=Q/(S1 x S2)
N= nedbør I mm pr. time
Q=flow i liter pr. time
S1=afstand mellem sprinklerstrenge i meter
S2=afstand mellem sprinklerne i meter

Ca. afstand mellem sprinklere på friland i forbandt / kvadrat eller rektangel
Ingen vind 65% af diameter
Vindhastighed 2 –3.5m/sek. sprinklerafstand 55% af diameter
Vindhastighed over 3,5m/sek. sprinklerafstand 35% af diameter