Filtre

De fleste vandingssystemer bør beskyttes af et eller flere filtre, til mindre opgaver kan små manuelle plastfiltre anvendes, selve filterindsatsen kan være et såkaldt lamel/disk element eller et traditionelt element med rustfrit stål eller plast net. Ved større flow er plastfiltre stadig en udmærket løsning alternativt kan et stålfiltre være en løsning f.eks. ved højt arbejdstryk. Når der investeres i et filteranlæg bør man altid overveje om ikke et automatisk selvrensende filter i den sidste ende ikke vil være den mest økonomiske løsning, da et sådan filter både er arbejdsbesparende; men også sikre konstant ensartet arbejdstryk og dermed optimal vanding.

Valg af filtreringsgrader:
Drypvanding: 0,10mm (100micro)
Dyseanlæg: 0,2 –0,3mm
Sprinkleranlæg: 0,5-3,5mm

Et filter der skal arbejde optimalt, skal altid vælges ud fra den givne rør-dimension og det aktuelle flow, overskrid aldrig et filters max. Flow, tværtimod er det en fordel at overdimensionere lidt, så opnår man en større overflade på filtret i forhold til flow og dermed længere interval mellem rensning af filterelementet.

Finhed på filterelementer: ( Amiad)
0,022mm= 22 micron=450mesh
0,08mm=80micron=200mesh
0,10mm=100micron=155mesh
0,18mm=180micron=80mesh
0,13mm=130micron=120mesh
0,2mm=200micron=75mesh
0,25mm=250micron=60mesh
0,3mm=300micron=50mesh
0,5mm=500micron=30mesh
0,8mm=800micron=20mesh

Sandfilter
Et sandfilter er et klassisk filter, der består af et filterhus, typisk fremstillet i epoxycoatet stål og et filtermedie (sand). Vandet ledes ind i toppen af filtret og filtreres ved at partikler fæstner sig på og imellem sandkornene ved vandets langsomme bevægelsen gennem sandet.
Rengøring af et sandfilter sker ved manuel eller automatisk returskylning...vandet ledes igennem sandet modsat filtreringsretningen.
Scangrow's SG-M20 gødningsblander har avanceret software for automatisk returskylning af f.eks. sandfiltre.
Kontroller sandets tilstand inden i filtret mindst én gang om året, se efter om sandet er løst og ikke en kompakt masse, hvis sandet virker hårdt bør det skiftes....filtersand er billigt.

 

Amaid plastfiltre leveres i følgende størrelser:

3/4" - 1" - 1˝" - 2" og 3" (Andre størrelser leveres på forespørgsel)

Maximal arbejdstryk: 8 BAR ved 20 gr.C

Maximal temperatur: 60 gr. C

 

Der leveres 3 forskellige typer filterelementer:
1. Polyester element med nylonnet
2. Disc element
3. Polyester element med rustfrit stålnet


Filterelementerne leveres i forskellige finheder, markeret med farver:
Polyester element:

Grå
Grøn
Blå
Hvid
Rød
Gul
Sort
Brun

0,80 mm
0,50 mm
0,30 mm
0,20 mm
0,13 mm
0,10 mm
0,08 mm
0,022 mm

800 Micron
500 Micron
300 Micron
200 Micron
130 Micron
100 Micron
80 Micron
22 Micron

20 Mesh
30 Mesh
50 Mesh
75 Mesh
120 Mesh
155 Mesh
200 Mesh
450 Mesh


Disc element:

Brun
Rød
Gul

0,25 mm
0,13 mm
0,10 mm

250 Micron
130 Micron
100 Micron

60 Mesh
120 Mesh
155 Mesh


Mesh = Masker pr. kvadrat mm