Måling af ledetal

Måleenheden for ledningsevne hedder Siemens eller mho; men i daglig tale bruges almindeligvis EC, som er en forkortelse af den engelske betegnelse Electrical Conditivity
I ethvert gartneri, hvor man styrer gødningsdoseringen elektronisk, anvendes ledningsevne som et mål for gødningskoncentrationen. Ledningsevnen har den "kedelige" egenskab, at den ændre sig efter temperaturen. Måles en væskes ledningsevne ved 25ºC til eksempelvis 5,0EC, vil nøjagtig den samme væske ved 5ºC have en ledningsevne på 3 EC. Ændringen er på ca. 2% pr. grad temperaturen afviger fra 25ºC.
Gødningskoncentrationen i væsken har selvsagt ikke ændret sig blot fordi temperaturen er faldet. Derfor kan man "kompensere" den målte ledningsevne, således at værdien vil svare til, at den var målt ved 25º C. Denne kompensering sker normalt automatisk ved hjælp af en indbygget temperaturføler i selve EC elektroden.