Hus & Have - Vanding: Sprinklervanding

Mikrosprinklere er som navnet sige små sprinklere, der kan anvendes til vanding under buske og træer eller til overbrusning af bede og lignende. Mikrosprinklere anvendes i står udstrækning til vanding i planteskoler og har i privat regi fundet anvendelse til vanding af blandet andet surbundsbede, de små sprinklere kan konfigureres efter opgave mht. ydelse, sprædediameter m.m. sprinklerne kan leveres som helcirkel, ½cirkel eller ¼cirkel sprinklere.

Har du tryk og vand nok til alle de sprinklere der er plads til i have? Se oversigten over ydelse! Er der ikke vand nok til at vande hele haven på én gang er løsningen måske at dele haven op i sektioner, det er jo ikke sikkert at alle dele af haven behøver samme mængde vand!!
For højt tryk på mikrosprinkler resulterer i mere vand under sprinkleren og ikke som ofte antaget mere vand mellem sprinklerne, dette skyldes at rotoren på sprinkleren ved højere tryk vil løbe hurtigere rundt og derved skabe mindre dråber der ikke kastes så langt ud.

Beregninger:

Vådareal:
A= Π x r²
A=vådareal i m²
D=spredediameter i meter

Gennemsnitlig nedbør for enkeltstående sprinkler
N=Q/A
N=nedbør i mm pr. time
Q=flow i liter pr. time
A=Vådareal i m²

Gennemsnitlig nedbør for fulddækket område
N=Q/(S1 x S2)
N= nedbør I mm pr. time
Q=flow i liter pr. time
S1=afstand mellem sprinklerstrenge i meter
S2=afstand mellem sprinklerne i meter

Ca. afstand mellem sprinklere på friland
Ingen vind 65% af diameter
Vindhastighed 2 –3.5m/sek.
Sprinklerafstand 55% af diameter